Videojocs i competències bàsiques: eines d´aprenentatge del futur

Titulo: Videojocs i competències bàsiques: eines d´aprenentatge del futur

Autor/es:

José Luis Socías Mut

ISBN: 978-84-19843-67-8
DOI:

Depósito Legal: D.L. MU 764-2023

Abstract

Artículo completo

Autores

Citaciones

Referencias

Métrica

Abstract

Aquest treball és el resultat de la combinació de dos elements que pertanyen a realitats socials diferents però que coexisteixen paral·lelament en l’actual era digital: els videojocs i les competències bàsiques.
La connexió d’aquests elements només és possible mitjançant la innovació i l’alliberació d’estereotips que situen ambdós conceptes en dues dimensions socials molt allunyades entre si: la societat global i l’entorn educatiu.
Així doncs, la intenció de la proposta és arribar a un marc pràctic partint d’un marc teòric.
El marc teòric es presenta com una aproximació a una realitat social en la qual els joves són els nadius de la era digital. En aquesta primera part, s’exposa i es reflexiona sobre les teories i investigacions relacionades amb els videojocs i l’educació formal de l’entorn educatiu.

El marc pràctic construeix els ciments i estableix els pilars del que serà el desenvolupament funcional de la proposta. Transgredir la frontera entre la realitat social i l’educació formal a l’hora d’utilitzar els videojocs al servei de les competències bàsiques com a eina educativa constitueix la intenció de la proposta pràctica del treball que es presenta a continuació.
S’inclou un apartat d’annexos en els quals es pot trobar un recull del material audiovisual recopilat durant el desenvolupament pràctic i els qüestionaris que s’han utilitzat per extreure les conclusions relatives a la consecució dels objectius generals del treball.

Autores

José Luis Socías Mut

Artículo completo

Citaciones

 

Referencias

Métrica